GÜNCEL ARKEOTEKNİK Anadolu Kültür Tarihi dersi ve Arkeoloji öğretmenliği (*)

Anadolu Kültür Tarihi dersi ve Arkeoloji öğretmenliği (*)

FacebookTwitterGoogle bookmarkMyspace bookmarkDel.icio.usDigg
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
Makale İçeriği
Anadolu Kültür Tarihi dersi ve Arkeoloji öğretmenliği (*)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Tüm Sayfalar

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi (Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından 31.1.2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiş bulunan talebi yayınlıyoruz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına

İlgi: a) 22.12.2010 tarih ve B.08.0.TTK.0.06.04.00/9004 sayılı yazınız.

b) 07.09.2010 tarih ve B.08.0.TTK.0.06.04.00/6284 sayılı yazınız

İlgi (a) yazınızda, Arkeoloji Bölümünün öğretmenliğe kaynaklık eden bölümler arasına alınmasının, ilgi (b) yazısı ile kurum ve kuruluşlardan alınan görüşlerin Kurulunuzda değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunmadığına karar verildiği bildirilmektedir. Aslında şahsen “arkeologların” öğretmen olmalarına karşı olsam da, ilgi (b) yazıda farklı zamanlarda şahıslar ve başka kuruluşlarca defalarca başvuruda bulunulduğu, buna rağmen her seferinde taleplerin geri çevrildiğini okuyunca, bu mesleğin bir temsilcisi olarak, düşüncelerimin “Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri” tarafından dikkate alınır ümidi ile bu yazıyı göndermek istedim.

İlgi (b) yazısında atıfta bulunulan 12.07.2010 tarih ve 74 Sayılı Karar ile değişik 07.07.2009 tarihli ve 80 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararlı “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” tarafımızdan gözden geçirilmiştir.

TESPİTLER

“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge”den anlaşıldığı kadarıyla Anadolu Uygarlıklarının öğretilebileceği dersler 5. sırada yer alan “Coğrafya”, 42. sırada yer alan “Sanat Tarihi” ve 57. sırada yer alan “Tarih” dersleridir.

Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümlerinden mezun olanların başvurabildiği bu alan da “Aylık Karşılığı Okutulacak Ders” konuları arasında haklı olarak Türkiye coğrafyasına ve jeolojisine ağırlıkla yer verilmiştir. Ancak “Turizm” başlığının coğrafya ile nasıl ilişkilendirildiği anlaşılamamıştır. Bu başlıkta ülkemizdeki oteller, moteller veya alternatif turizm gibi konular anlatılıyorsa bir diyeceğimiz yoktur. Ancak kültür turizmi söz konusu ise kesinlikle bu konuda eğitim almış öğretmenlere şans verilmelidir.

Sanat Tarihi öğretmenliğine ise sadece Sanat Tarihi veya Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümlerinin Sanat Tarihi Anabilim Dalından mezun olanlar başvurabilmektedir. “Aylık Karşılığı Okutulacak Ders” konularını Sanat Tarihi, Turizm, Sanat Etkinliklerini İzleme, Konservasyon/Restorasyon alan dersleri oluşturmaktadır. Burada da “Turizm” alt başlığı bulunmaktadır. Bu alanda, ısrarla Sanat Tarihi mezunları, tercih edildiğine göre, amaçlanan özellikle Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin öğretilmesidir. Bu durumda, Anadolu’nun Selçuklu öncesi uygarlıkları sanki göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca konservasyon ve restorasyon konusu tam anlamıyla Restorasyon ve Konservasyon bölümlerinden mezun olan restoratörlerin uzmanlık alanıdır Bu konu ihtisas alanıdır. Hatta arkeolojik kazı veya yüzey araştırmalarında koruma ve onarım işini arkeologlar veya sanat tarihçiler yapmamakta, bu konuda ihtisas sahibi olan restoratörlerden destek alınmaktadır. Durum böyle olunca, Sanat Tarihi mezunu bir öğretmen öğrencilere bu konuda ne kadar yardımcı olabilir? Diğer bir ifade ile neden Sanat Tarihi veya Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümlerinin Sanat Tarihi Anabilim Dalı mezunları öğretmen olabiliyor da, Arkeoloji mezunları bu haktan mahrum bırakılmak isteniyor?ARKEOGRAFYA websitesi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Filoloji, Antropoloji, Paleontoloji, Mitoloji, Müze ve Arkeoteknik ile ilgili konularda yayın yapar.

ARKEOGRAFYA websitesi, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz verir.

ARKEOGRAFYA  ©  Her hakkı saklıdır. Yazı ve fotoğraflar kaynak veya bağlantı verilmesi koşuluyla kullanılabilir.